De Kerk van Broekhuizen
Rooms-Katholieke Parochie H. Nicolaas
Hoogstraat 23, 5872 AC Broekhuizen

De kerk omstreeks 1905

Inzegening Heilig Hartbeeld 1921

Ansicht 1939 - 1940

De laatgotische kerk van Broekhuizen werd gebouwd in het midden van de 15e eeuw, midden in het dorp. Hoewel de parochie zelf gesticht is in 1484 is de kerk van ouder datum. Zo werd er in 1437 door Johannes van Venlo een klok gemaakt voor de kerk. Ook werd de kerk al vermeld in het zo genaamde "tiendenboek" van 1474.
De bouw van de kerk werd bekostigd door de familie van het kasteel Broekhuizen. Reinier heeft een aanvraag gedaan om van de kapel een kerk te maken en in 1485 heeft hij een perceel grond geschonken om te dienen als kerkhof.
In 1511 werd de kerk van binnen met prachtige afbeeldingen en versieringen opgeschilderd. De kerk van Broekhuizen is toegewijd aan O.L. Vrouw, de H. Antonius abt en de H. Nicolaas.

De parochie werd gesticht in 1484. De prins bisschop van Luik verklaarde op 28 juni 1484 dat de parochie van Broekhuizen van Vorst afgescheiden zou worden. Tussen 1809 en 1842 behoorde Broekhuizen weer tot de parochie Broekhuizenvorst, in die tijd had Broekhuizen een kapelaan die de werkzaamheden moest verrichten.
In de loop der jaren zijn er veel verbouwingen en reparaties verricht. In 1862 woedde er in de kerk een grote brand, waarbij de banken en de preekstoel in vlammen opgingen. Op 15/16 november 1975 was er een brand in de sacristie door de verwarmingsketel.


Op 23 november 1944 werd de kerk door de terugtrekkende Duitse troepen opgeblazen, het dak, de gewelven, de ramen en grote delen van de muren werden vernietigd. Gespaard bleven de hardstenen doopvont en de tijdig in veiligheid gebrachte mooie oude beelden uit ca 1500.


De kerkdiensten werden na de verwoesting gehouden in het vroegere patronaat.


In juni 1951 ging de vlag in de top.

Bij de herbouw werd de kerk naar het westen toe met twee traveeŽn ca 6 meter vergroot, de brede middengang verdween en de preekstoel kreeg een andere plaats.


Op 10 februari 1952 werd de kerk in gebruik genomen en op 11 februari werd het altaar geconsacreerd door Mgr. Hanssen. In 1967 werd het werk voltooid door het aanbrengen van een door de parochianen geschonken luidklok. De kosten van de wederopbouw in 1951/52 bedroegen fl. 160.000.

In april 1997 werd de toren gerestaureerd en werd met de renovatie en herstel van het gehele interieur begonnen. Diverse beelden kregen een andere plek.
De zij ingang aan de noordzijde werd omgebouwd tot Mariakapel en op zaterdag 4 april 1998 heeft Mgr. F. Wiertz deze ingezegend.
De H. Nicolaaskerk heeft de vorm van een schip. De kerks is 29 meter lang en 6,95 meter breed.
De hoogte van het schip is 8,80 meter. De toren is 26 meter hoog.
Buiten de kerk, op het kerkhof en in het kerkhof muur staan nog enkele monumenten en oude ingemetselde grafstenen.

De kerk is een Rijksmonument.

Voor meer informatie: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl