Kruisen en Kapellen in Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Ooijen en StoktHeilig Hartbeeld


Heilig Hartbeeld bij de kerk in Broekhuizen dateert uit 1921.
Het beeld werd in 1960 verplaatst naar de noordoost zijde van de kerkhofmuur en in 1987 teruggeplaatst op de huidige plek.


Mariakapel

Sinds 1960 staat deze Mariakapel aan de Lottumseweg in Broekhuizen, op ongeveer dezelfde plaats als de uit ca. 1750 stammende oude Mariakapel. Het oude Mariabeeldje wordt in de kerk bewaard. In de kapel staat een nieuw beeldje.


Mariakapel "Sterre der Zee"

De Mariakapel "Sterre der Zee" uit 1860 staat aan de Swolgenseweg in Broekhuizenvorst. Waarschijnlijk is deze gesticht door Freule Sophie de Montigny (weldoenster der armen). Zij woonde op het kasteeltje "De Kolck".
In juni 2012 is het prachtig gerestaureerde Mariabeeld opnieuw ingezegend.


Mariakapel "Onze Lieve Vrouwe der Zeven Smarten"

Aan de Broekhuizerweg in Broekhuizenvorst stond een uit 1895 daterende Mariakapel "Onze Lieve Vrouwe der Zeven Smarten". De kapel was een van de rustplaatsen tijdens de Sacramentsprocessie op de tweede zondag na Pinksteren en tijdens de processie Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart op 15 augustus. De kapel moest in 1964 verdwijnen toen de weg tussen Broekhuizen en Broekhuizenvorst werd verbreed. In plaats van de kapel werd in 1985 op de hoek van de Kapelstraat en de Broekhuizerweg een wegkruis opgericht.
Het Mariabeeld uit de kapel is gerestaureerd en heeft sinds 1988 in een nis tegen de kerkhofmuur gestaan, maar het is daarna zodanig vermolmd dat het verloren is gegaan.
De kapel is in 2005 herbouwd.


St. Annakapel


In Ooijen staat de St. Annakapel uit 1733.
In Broekhuizenvorst werd St. Anna (volgens de overlevering de moeder van Maria) vereerd, want daar bestond al sinds 1487 het St. Annagilde, dat in de kerk een eigen altaar had, met een eigen vicaris.
In de kapel stond tot 1964 een waardevol houten beeld uit 1510, voorstellende "Moeder Anna leert Maria lezen". Dit oude beeld werd tijdens de oorlog ondergebracht in de tegenover gelegen boerderij van Bracht.
In de jaren zestig (tijdens de ruilverkaveling) werd het kostbare beeld in het gemeentehuis ondergebracht, waarna het op 21 december 2000 in de kerk werd geplaatst.
Het oude beeld werd vervangen door een gipsen beeld van de heilig Anna met Maria.

Na de tweede wereldoorlog werd in de kapel een plaquette aangebracht ter nagedachtenis van de 4 inwoners van Ooijen die op 15 oktober 1944 in een boomgaard aan de Rietweg door de Duitsers zijn gefusilleerd.

Het kapelletje is eigendom van de gemeente, en staat sinds 1968 op de monumentenlijst.
De kapel is in 2009 gerenoveerd, en op 15 augustus van dat jaar ingezegend. Er is toen ook een picknickbank nabij de kapel geplaatst.


St. Christoffelkapel

Op de hoek Veerweg/Hoogstraat in Broekhuizen staat de uit 1960 daterende St. Christoffelkapel.
Christoffel is onder andere de beschermheilige van reizigers, schippers en pelgrims.
Het Christoffelbeeld is geschonken ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van Jeu en Ria Derikx. Het is vervaardigd door Peter Joosten uit Meerlo en is op 29 mei 2005 ingezegend door pater Noten.
Dit gebeurde in combinatie met het onthullen van de plaquette voor allen die tijdens de tweede wereldoorlog uit de voormalige gemeente Broekhuizen werden gedeporteerd.
Er staat een ander (groot) Christoffelbeeld bij het veer.
In de kapel is een plaquette aangebracht ter herinnering aan de in 1944 bij razzia's tussen Maas en Peel opgepakte en weggevoerde mannen.


St. Jozefkapel

Op de Stokt staat de uit 1939 daterende St. Jozefkapel, die is gesticht door de familie Berger.
In 1986 werd een plaquette aangebracht ter nagedachtenis aan Alfons Berger die in 1945 in het concentratiekamp Neuengamme werd omgebracht.
Op 12 december 1997 werd er een plaquette aangebracht ter herinnering aan de drie in de tweede wereldoorlog en in Indië omgekomen Stokter jongeren.


Tiroler Kruis

Het Tiroler Kruis staat aan de Roamweg. Roam is de oude plaatselijke benaming van dit gebied.
Het kruis is een origineel Oostenrijks veldkruis, dat evenals het "zirbenholz" waaruit het corpus is gesneden, gemaakt is van larikshout dat gegroeid is boven 1500 meter. Hierdoor is het hout extra duurzaam.
De maker van het corpus is de Tiroler kunstenaar Mathias Anker. Het kruis is vervaardigd bij de fam. Widauer Tanzihof Wörgl in Tirol.

Het dak van het kruis is gemaakt van hout, en is een zogenaamde "schindeldak" Het metselwerk is van oude stenen uit een veldoven.
De bovenzijde van de sokkel is ingelegd met groene stenen uit een bergbeekje dat in verbinding stond met een 300 à 400 jaren oude zilvermijn bij Thierbach in de Wildschönau in Tirol.
De hardstenen dorpel aan de voet is uit de voordeur van de oude 18e eeuwse boerderij van de fam. Reintjes op de Stokt. De hardstenen plaat met tekst is afkomstig van het priesterkoor uit de parochiekerk van Broekhuizen, dat in 1998 werd gerestaureerd.

Het kruis is hier geplaatst als herinnering aan de 40-jarige band met de familie Peter en Grety Widauer Tanzihof Wörgl Tirol.
Deze band werd tot stand gebracht door broer pater Gerrit Reintjes c.m. voordat hij als missionaris naar Ethiopië vertrok, alwaar hij tot 1980 werkzaam was. Hij overleed plotseling in 1987. Ook aan hem herinnert dit kruis.

"Het Tiroler kruus ien de roam" is hier geplaatst op 4 oktober 1998 door Hay en Fien Reintjes.

(tekst overgenomen van de informatiefolder bij het kruis)


Kruisbeelden bij de kerk in BroekhuizenMaria van Lourdes

Maria van Lourdes in nis Kerkstraat Broekhuizenvorst

Toen in 1968 het kerkhof werd uitgebreid werd ook een gedeelte van de kerkhofmuur afgebroken en verplaatst. Om een mooie afronding te krijgen op de zuid-oosthoek werd daar een nis geplaatst, die te zijner tijd zou kunnen dienen voor een beeld of monument.

Pas 20 jaar later, van 1988 tot 2001, stond hier het destijds opgeknapte houten beeld moeder van Zeven Smarten uit het voormalige kapelletje Broekhuizerweg.

Van 2004 tot 2009 stond er een Mariabeeld in dat evenals het vorige houten beeld door weersinvloeden onherstelbaar was aangetast. Daarna werd het huidige beeld in de nis geplaatst. Najaar 2012 werd het aangetaste beeld door L. van Helden gerestaureerd en op 14 mei 2013 op een nieuwe sokkel in de nis teruggeplaatst. Tevens kreeg de nis een fraaie opknapbeurt.


Veldkruis Meerlosebaan

Op de toenmalige grens tussen de gemeenten Horst, Grubbenvorst en Broekhuizen op de Meerlosebaan en de Broekhuizerdijk werd in 1927 door de familie Claessen uit Melderslo een veldkruis geplaatst. Het kruis is diverse keren vernield, ook in 1976. Leerlingen van de LTS te Horst hebben een nieuw eiken kruis gemaakt en het gebroken corpus is gerestaureerd. Door de imkersvereniging Horst werden drie lindebomen bij dit kruis geplaatst. Het kruis is op 30 maart 1977 door Mgr. Frans Janssen, pastoor van Broekhuizen, ingezegend. In 1990 werd het gietijzeren crucifix vernield en weer in ere hersteld.