Oorlogsmonumenten in Broekhuizen en Broekhuizenvorst


St. Joris met de Draak (kerkhofmuur Broekhuizen)

Tegen de kerkhofmuur in Broekhuizen is het oorlogsmonument "St. Joris met de draak"geplaatst, ter nagedachtenis aan de 54 in Broekhuizen en Broekhuizenvorst gesneuvelde Britse soldaten.
Het is op 29 oktober 1994 onthuld.

Feniks (kerkhofmuur Broekhuizenvorst)

Tegen de muur van het kerkhof in Broekhuizevorst bevindt zich het oorlogsmonument "de Feniks", ter nagedachtgenis aan de 15 tussen 1940 en 1947 omgekomen inwoners.
De mythologische vogel Feniks herrijst uit zijn as temidden van de namen van de slachtoffers.
Het gedenkteken was oorspronkelijk in 1959 tegen de zijgevel van het voormalige gemeentehuis aangebracht, en is op 4 mei 2002 herplaatst.

Kazematdeur (kerkhofmuur Broekhuizen)

In de kerkhofmuur in Broekhuizen is, naast het monument St. Joris met de draak, het monument "de Kazematdeur" aangebracht.
Hierop staan de namen van de drie Nederlandse soldaten die op 10 mei 1940 in een kazemat in Broekhuizen sneuvelden.
Het monument is op 28 mei 1978 onthuld.

De soldaat (kerkhof Broekhuizenvorst)

Op het kerkhof van Broekhuizenvorst staat het oorlogsmonument "de Soldaat", ter nagedachtenis aan soldaat P.J.J. Clevis, die op 10 mei 1940 is gesneuveld in Katwijk, en soldaat G. Derks, die op 10 mei 1940 is gesneuveld in Grubbenvorst. Beiden waren afkomstig uit Broekhuizenvorst.


Op de kerkhoven van Broekhuizen en Broekhuizenvorst zijn voorts nog enkele beschermde oorlogsgraven van gevallen dorpsgenoten aanwezig.

Ook zijn er in een drietal kapellen vier plaquettes aangebracht.
In de St. Annakapel is een plaquette aangebracht ter herinnering aan de vier inwoners van Ooijen die op 15 oktober 1944 zijn gefusilleerd.
In de St. Jozefkapel is in 1986 een plaquette aangebracht ter nagedachtenis aan Alfons Berger die in 1945 in het concentratiekamp Neuengamme werd omgebracht.
Op 12 december 1997 werd, ook in de St. Jozefkapel, een plaquette aangebracht ter herinnering aan de drie in de tweede wereldoorlog en in IndiŽ omgekomen Stokter jongeren.


In de St. Christoffelkapel is een plaquette aangebracht ter herinnering aan de in 1944 bij razzia's tussen Maas en Peel opgepakte en weggevoerde mannen.