Overige


Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst
informatie: mevr. T. Bartels, secretaris
Ellenberg 24, 5872 AP Broekhuizen (077-4631469)
e-mail: drbroekhuizenbroekhuizenvorst@gmail.com

Gehandicapten Platform
informatie: dhr. W. Jenniskens
Ganzenkampstraat 2, 5871 CK Broekhuizenvorst (077-4631576)

IVN De Maasdorpen
informatie: Cora Oostendorp, secretariaat
Broekeindweg 20, 5971NZ Grubbenvorst (06-30516785)
e-mail: ivndemaasdorpen@gmail.com
website: www.ivn.nl/maasdorpen/

KBO-Limburg afdeling Broekhuizen/Broekhuizenvorst
e-mail: kbo.broekhuizen@gmail.com
website: www.broekhuizen-boekhuizenvorst.nl/kbo

Stichting Kasteel Ooijen
informatie: dhr. T. Thijssen
Mr. Bergerstraat 1a, 5872 AT Broekhuizen
e-mail: info@restauratiekasteelooijen.nl

Werkgroep Natuur en Landschap
informatie: mevr. M. Lambriks
Burg.Hermansstraat 12, 5871 AE Broekhuizenvorst (077-4631862)

ZijaanZij Broekhuizen
informatie: Mevr. M. Bouwers-Seuren (077-4632370)
website: www.broekhuizen-broekhuizenvorst.nl/zijaanzij
e-mail: zijaanzijbroekhuizen@live.nl

ZijAcief Broekhuizenvorst
informatie: mevr. H. Muysers
Horreweg 1, 5871 CG Broekhuizenvorst (077-4631904)
website: www.zijactieflimburg.nl

De Zonnebloem Afd. Broekhuizen/vorst
Informatie: mevr. Ada Cox-de Wolf
Kerkstraat 3c, 5871 AP Broekhuizenvorst (077-4631659)
e-mail: adadewolf@live.nl
website: www.zonnebloem.nl


laatst bijgewerkt op: 13 februari 2021