Welkom op de website van Broekhuizen en Broekhuizenvorst (Limburg)

Broekhuizen-Broekhuizenvorst.nl
Op deze website kunt u informatie vinden over de dorpen Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Plaatselijk spreken we over Brokeze en Vors. De dorpen behoren, sinds 2001, tot de gemeente Horst aan de Maas , provincie Limburg.


Werkgroep Verkeer

Tijdens de algemene dorpsraadvergadering van 6 juni j.l. is het idee ontstaan een Werkgroep Verkeer in het leven te roepen. Wij streven naar een Werkgroepsamenstelling van 4 5 personen.

Vandaar dat we nu met de vraag komen:

Wie wil met de (toekomstige) leden van de Werkgroep Verkeer de uitdaging aangaan onze beide dorpen verkeersveiliger te maken?

De Werkgroep stelt als doel het signaleren en oplossen van knelpunten ten aanzien van verkeersveiligheid in samenspraak met de gemeente.

Heeft u interesse neem dan contact op met Martin Grob drbroekhuizenbroekhuizenvorst@gmail.com