Home - Dorpsraad

Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst

dhr. Henri van Wylick, voorzitter
Lottumseweg 35, 5872AA Broekhuizen (077-4631817)

mevr. Ria Cornelissen, penningmeester
Roathweg 1, 5871 CV Broekhuizenvorst (077-4632680)

mevr. Tiny Bartels, secretaris
Ellenberg 24, 5872 AP Broekhuizen (077-4631469)

dhr. Jac Wanten, lid DB
De Weem 13, 5872 AZ Broekhuizen (077-4632742)

e-mail: drbroekhuizenbroekhuizenvorst@gmail.com