Welkom op de website van Broekhuizen en Broekhuizenvorst (Limburg)

Broekhuizen-Broekhuizenvorst.nl
Op deze website kunt u informatie vinden over de dorpen Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Plaatselijk spreken we over Brokeze en Vors. De dorpen behoren, sinds 2001, tot de gemeente Horst aan de Maas , provincie Limburg.


WARMTEVISIE samenwerken aan een aardgasvrij Horst aan de Maas
Herinrichting Broekhuizerweg en gedeelte Kerkstraat in Broekhuizenvorst

De gemeente Horst aan de Maas heeft een afkoppelopgave liggen. Met afkoppelen wordt het regenwater gescheiden van het vuilwater riool waardoor het regenwater ter plekke in de bodem kan zakken. Het scheiden van het regenwater zorgt er ook voor dat er minder water wordt afgevoerd naar de rioolzuivering. Op één locatie wordt dit jaar nog afgekoppeld: aan de Broekhuizerweg en de Kerkstraat tot aan de Ooijenseweg in Broekhuizenvorst.

Een deel van de werkzaamheden wordt onder de grond uitgevoerd. Daardoor is dit ook het moment om het straatbeeld aan te passen naar de regels en voorschriften van deze tijd.
Het ontwerp is overwegend goed ontvangen door omwonenden en een afvaardiging van de dorpsraad tijdens de bewonersbijeenkomst op maandag 11 april. De opgehaalde aandachtspunten zijn zo veel mogelijk verwerkt.

Planning werkzaamheden
Het streven is om in het najaar van 2022 (rond september/oktober) te starten met de werkzaamheden. Hierin zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid aan materialen en bijbehorende levertijden.

Ruim voordat de werkzaamheden van start gaan, vindt er in samenwerking met de aannemer nog een inloopmoment plaats waar ook de nieuwe tekening ter inzage liggen. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de fasering en de bereikbaarheid van de aanliggende woningen en ondernemers.

Pilot met maximumsnelheid
De herinrichting is voor de gemeente Horst aan de Maas een kans om een pilot uit te voeren, waarbij de maximumsnelheid op de Kerkstraat-Broekhuizerweg verlaagd wordt naar 30 kilometer per uur. Dit gebeurt om de verkeersveiligheid op deze route te verhogen. De pilot sluit aan bij de motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen. Daarin is opgenomen dat een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom de nieuwe standaard moet worden. Hoofdzakelijk op wegen waar een gescheiden fietsinfrastructuur niet mogelijk is.