Welkom op de website van Broekhuizen en Broekhuizenvorst (Limburg)

Broekhuizen-Broekhuizenvorst.nl
Op deze website kunt u informatie vinden over de dorpen Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Plaatselijk spreken we over Brokeze en Vors. De dorpen behoren, sinds 2001, tot de gemeente Horst aan de Maas , provincie Limburg.Uitnodiging participatie-avond Broekhuizenvorst
In overleg met de gemeente Horst aan de Maas is besloten om niet op de locatie Luisch Hof fase 2 in Broekhuizen woningen te realiseren maar hiervoor de locatie Beerendonckerweg te Broekhuizenvorst (tegenover voetbalvereniging SVEB) in te zetten. Bij nader inzien bleek de laatstgenoemde locatie ruimtelijk meer geschikt.

Bij ons als projectontwikkelaar vinden we het belangrijk om het project zo goed mogelijk aan te passen aan de leefomgeving en wensen van de omwonenden. Daarom willen wij graag samen met u een participatieproces over deze woningbouwontwikkeling doorlopen met als doel te komen tot een stedenbouwkundig ontwerp voor deze locatie. In dat kader organiseren wij op maandag 19 december aanstaande om 19.00 uur in Cafť zaal cafetaria 't DŲrp (Broekhuizerweg 4, 5871 AC Broekhuizenvorst) een eerste participatieavond. Wij willen u als omwonende van harte uitnodigen. Dit is de gelegenheid om mee te denken over de invulling van het nieuwe woongebied. Onder begeleiding van een architect worden in deze eerste sessie uw ideeŽn en wensen opgehaald. In een tweede (vervolg)sessie zullen de eerste ideeŽn en inzichten in de vorm van een eerste concept stedenbouwkundig plan met u worden gedeeld.
Indien u aan deze eerste participatieavond wenst deel te nemen kunt u zich daarvoor aanmelden door uiterlijk 15 december aanstaande een e-mail te sturen aan bob@hvgrealestate.nl met uw naam, adres en aantal personen.
Wij hopen u op 19 december te mogen ontvangen!

Met vriendelijke groet,
Team HVG Real EstateWat is de Dorpsraad?
De Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst werd opgericht op 16 december 1997 om de onderwerpen leefbaarheid / verkeersveiligheid / jeugd- en jongerenbeleid / ouderenbeleid / openbare voorzieningen / bestemmingsplannen onder de aandacht te brengen.

In 1999 werden deze onderwerpen nog belangrijker omdat Broekhuizen-Broekhuizenvorst opging in de gemeente Horst aan de Maas.

Alle inwoners van Broekhuizen-Broekhuizenvorst zijn lid van de Dorpsraad.
De Dorpsraad heeft als doel het behartigen van de belangen van de kernen, het stimuleren van activiteiten die het woon- en leefklimaat optimaliseren (voor zover dit niet door anderen wordt gedaan) en als intermediair optreden tussen gemeente, het gemeentebestuur en de dorpsbewoners.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 4 leden.
Vier keer per jaar vindt er een Openbare Dorpsraadvergadering plaats: 2 keer in Broekhuizen en 2 keer in Broekhuizenvorst.

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden, o.a. een nieuwe secretaris.
Hebt u zin om ons te helpen bij het realiseren van onze doelstellingen, neem dan contact via ons email-adres: drbroekhuizenbroekhuizenvorst@gmail.com.

Ook kunt u contact opnemen met de huidige bestuursleden:
Henri van Wylick, voorzitter, telefoon 06-52483342
Tiny Bartels, secretaris, telefoon 06-12386223
Ria Cornelissen, penningmeester, telefoon 06-29831770
Martin Grob, lid, telefoon 06-11517048


WARMTEVISIE samenwerken aan een aardgasvrij Horst aan de Maas