Welkom op de website van Broekhuizen en Broekhuizenvorst (Limburg)

Broekhuizen-Broekhuizenvorst.nl
Op deze website kunt u informatie vinden over de dorpen Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Plaatselijk spreken we over Brokeze en Vors. De dorpen behoren, sinds 2001, tot de gemeente Horst aan de Maas , provincie Limburg.
Wat is de Dorpsraad?
De Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst werd opgericht op 16 december 1997 om de onderwerpen leefbaarheid / verkeersveiligheid / jeugd- en jongerenbeleid / ouderenbeleid / openbare voorzieningen / bestemmingsplannen onder de aandacht te brengen.

In 1999 werden deze onderwerpen nog belangrijker omdat Broekhuizen-Broekhuizenvorst opging in de gemeente Horst aan de Maas.

Alle inwoners van Broekhuizen-Broekhuizenvorst zijn lid van de Dorpsraad.
De Dorpsraad heeft als doel het behartigen van de belangen van de kernen, het stimuleren van activiteiten die het woon- en leefklimaat optimaliseren (voor zover dit niet door anderen wordt gedaan) en als intermediair optreden tussen gemeente, het gemeentebestuur en de dorpsbewoners.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 4 leden.
Vier keer per jaar vindt er een Openbare Dorpsraadvergadering plaats: 2 keer in Broekhuizen en 2 keer in Broekhuizenvorst.

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden, o.a. een nieuwe secretaris.
Hebt u zin om ons te helpen bij het realiseren van onze doelstellingen, neem dan contact via ons email-adres: drbroekhuizenbroekhuizenvorst@gmail.com.

Ook kunt u contact opnemen met de huidige bestuursleden:
Henri van Wylick, voorzitter, telefoon 06-52483342
Tiny Bartels, secretaris, telefoon 06-12386223
Ria Cornelissen, penningmeester, telefoon 06-29831770
Martin Grob, lid, telefoon 06-11517048