Het Schuitwater


Het natuurgebied Schuitwater is een overblijfsel van verschillende oude Maasarmen, waarover destijds veen met schuiten werd afgevoerd. Het is een bos- en waterrijk gebied, dat wordt omgeven door hogere zandgronden, met dennen, stuifduinen, heide en berkenbossen. Staatsbosbeheer heeft er de N-95 wandelroute uitgezet. Deze 9,3 km lange wandeling (er is ook een verkorte route) begint op het parkeerterrein langs de Horsterweg. De route, en informatie over flora, fauna en natuurbeheer staan op informatiepanelen aangegeven.
Ook enkele routes van het "Stempel van de Maas" voeren door dit fraaie landschap.