Oude dorpsfoto's - gebouwen

school 1939 Sef van Megen, J Clevis