Oude dorpsfoto's - gebouwen

Schilderij molen voor 1921