Vergaderdata 2017 Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst
woensdag 8 maart Broekhuizen
donderdag 18 mei Broekhuizenvorst
woensdag 6 september Broekhuizen
donderdag 14 december Broekhuizenvorst

De vergaderingen vinden beurtelings plaats in Broekhuizen (Naessenhof) en in Broekhuizenvorst (café/zaal Het Dörp) en beginnen om 20.30 uur. Alle bijeenkomsten zijn openbaar.